Over en Weer

Over en Weer is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen. Lees hier de laatste digitale uitgave. Ook kunt u het  digitale archief inzien.

Leest u het blad altijd via deze website of de PGN app, dan is het verzoek om daar een jaarlijkse bijdrage van € 10 voor te doen, op het hieronder vermelde rekeningnummer. Graag met vermelding van O & W digitaal.

Postadres redactie

Diaconaal Bureau
Groenestraat 170
6531 HW Nijmegen
(024) 322 84 80
Redactie Over & Weer
Bankrekening: NL04 INGB 0000 1264 36 t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijmegen

Medewerkers

Sabine Schols
Franz van Vlaanderen
Loes Hogeweg
Cor Sikkens (fotograaf)

Wijzigingen

Adreswijzigingen en opzeggingen graag opgeven aan:
Kerkelijk bureau
Postbus 31406
6503 CK Nijmegen
(024) 323 48 54 (dinsdag 10-12 uur)

Druk en verzending

Digidruk VANDENHUL

Data kopijsluiting 2022

Verschijning: 10 dagen  na kopijdatum

  • Nummer 1 - 4 januari
  • Nummer 2 - 15 februari
  • Nummer 3 - 29 maart
  • Nummer 4 - 10 mei
  • Nummer 5 - 21 juni
  • Nummer 6 - 23 augustus
  • Nummer 7 - 27 september
  • Nummer 8 - 1 november
  • Nummer 9 - 5 december

Bekijk Over & Weer 8 - 2022.pdf Bekijk het archief