Over en Weer

Over en Weer is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen. Lees hier de laatste digitale uitgave. Ook kunt u het digitale archief inzien.

Leest u het blad altijd via deze website of ontvangt u het per e-mail, dan is het verzoek om daar een jaarlijkse bijdrage van € 10 voor te doen op het hieronder vermelde rekeningnummer. Graag onder vermelding van O & W digitaal.

Postadres redactie

Diaconaal Bureau
Steenbokstraat 86
6531 TH Nijmegen
06 - 42 69 45 14
Redactie Over & Weer
Bankrekening: NL04 INGB 0000 1264 36 t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijmegen

Medewerkers

Sabine Schols
Franz van Vlaanderen
Cor Sikkens (fotograaf)

Wijzigingen

Adreswijzigingen en opzeggingen graag doorgeven aan:
Kerkelijk bureau
Postbus 31406
6503 CK Nijmegen
tel. 06 - 29811414 (dinsdag 10-12 uur)                                            kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Druk en verzending

Editoo B.V.

Data kopijsluiting 2024

Verschijning: 3 weken na kopijdatum

  • Nummer 1 - zondag 31 december
  • Nummer 2 - zondag 4 februari
  • Nummer 3 - zondag 10 maart 
  • Nummer 4 - zondag 14 april 
  • Nummer 5 - zondag 2 juni
  • Nummer 6 - zondag 14 juli
  • Nummer 7 - zondag 1 september
  • Nummer 8 - zondag 6 oktober
  • Nummer 9 - zondag 10 november
  • Nummer 10 - zondag 15 december
Bekijk Over & Weer 5 - 2024.pdf Bekijk het archief