Werkgroep Liturgie en Eredienst

De werkgroep Liturgie en eredienst verzorgt de roostering en de invulling van de dienst. Daarnaast hebben zij de volgende taken:

  • opstellen van roosters predikanten (preekvoorziening) en medewerkers erediensten (roostermakers vierplekken)
  • maken basisrooster eredienst, inclusief onder meer Kerstnachtdienst en Goede Week
  • regelen ambtsdragers/taakdragers van dienst en lectoren
  • rooster maken voor organisten/pianist(en) en koren/cantorij/combo
  • verzorgen beamergroep en fotografen
  • organiseren van ontmoetingsvieringen en onderwegdiensten
  • regelen bestemming bloemen / kaarten en het koffiedrinken na de dienst
  • invulling geven aan 'stedelijke' diensten, zoals Kerstnachtdienst en Goede Week

U bent van harte welkom om mee te doen en mee te denken.

Heeft u interesse neem dan contact op met werkgroep liturgie en eredienst