Werkgroep Liturgie en Eredienst

De werkgroep Liturgie en Eredienst draagt zorg voor de continuïteit van de erediensten. Dit doen wij door contact te hebben met:

 • Kerkenraad
 • Over en Weer
 • Andere werkgroepen
 • Predikanten en pastores
 • Ouderlingen
 • Diakenen
 • Lectoren
 • Collectanten/secondanten
 • Beamerclub
 • Organisten
 • Bloemen/kaarten verzorgers
 • Kosters
 • Roostermakers
 • Dirigenten/koren
 • Zondagsnieuws-brieven
 • Koffieschenkers
 • Bloemschikkers (liturgisch)

U bent van harte welkom om mee te doen en mee te denken.

Heeft u interesse neem dan contact op met werkgroep Liturgie en Eredienst