Inspiratie

Wilt u zich laten inspireren? Dat kan altijd in de verschillende kerken van de Protestantse Gemeente Nijmegen/Landwijk. Naast de wekelijkse diensten worden onder andere de volgende activiteiten georganiseerd:

  • taizéviering in de Bartholomeuskerk
  • pelgrimswandeling in Beek
  • eetgroep in de Maranathakerk
  • diverse gesprekgroepen waaronder: geloven nu, leesgroep, boekbespreking, JIP, dinsdagochtendkring
  • verdiepende cursussen
  • meditatiegroep

Contact

Wilt u aan een of meerdere van deze inspirerende activiteiten meedoen? Neem dan contact op via:

Werkgroep Inspiratie