Werkgroep inspiratie

viering werkgroep inspiratie

De werkgroep Inspiraratie bedenkt jaarlijks op welke manier zij de gemeenteleden willen laten inspireren, bijvoorbeeld in gespreksgroepen, boekbesprekingen, wandelingen of cursussen.

Onderstaande zaken horen tot hun takenpakket.

  • kunstzinnig: Kunst in de Ontmoetingskerk
  • zinvolle kalender/programmaraad in de Ontmoetingskerk
  • taizéviering in de Bartholomeuskerk
  • pelgrimswandeling in Beek
  • eetgroep in de Maranathakerk
  • diverse gesprekgroepen waaronder: geloven nu, leesgroep, boekbespreking, JIP, dinsdagochtendkring
  • verdiepende cursussen
  • meditatiegroep
  • bloemsiergroepen

Wilt u meedenken of meeorganiseren sluit u dan aan bij deze werkgroep.

Contact via: werkgroep inspiratie