Diaconie

Diaconie Nijmegen heeft als maatschappelijke taak van de kerk om gerechtigheid en barmhartigheid te bevorderen. Van oudsher is de Diaconie Nijmegen betrokken bij de ondersteuning van mensen die in financiële nood zijn gekomen en elders geen hulp kunnen krijgen. In samenwerking met andere hulpverleningsinstellingen zetten we ons in voor mensen in de knel. De diaconie geniet bekendheid in het lokale netwerk van sociale hulpverlening in Nijmegen. 

Oecumenische diaconale werkgroep

Als oecumenische diaconale werkgroep komen wij op voor armen, vluchtelingen, en anderen die door omstandigheden een zwaar leven hebben. Daar voeren wij door het jaar heen veel acties voor, vaak in samenwerking met een groot aantal andere kerken in Nijmegen, zoals:

  • inzameling van levensmiddelen voor de Voedselbank
  • samenstellen van Kerstpakketten voor cliënten van Stichting GAST en Vluchtelingenwerk Nijmegen
  • rugzakjes vullen met schoolspullen voor de armste kinderen in Oost-Europa.

Het mooie is dat wij ook initiatieven ontplooien die niemand iets extra’s kost, omdat ze gebaseerd zijn op wat wij al hebben en kunnen, zoals het mogelijk maken van de training van een hond tot blindengeleide door plastic dopjes in te zamelen, en pakken koffie voor de klanten van de Voedselbank te regelen door punten van koffie en thee op te sparen. 

Dit doet de Maranathakerk samen met de Antonius van Paduakerk. Klik voor een overzicht van alle acties die vorig jaar door ons zijn georganiseerd op jaarverslag 2023 oec.diac.werkgroep

Voor meer informatie kunt u mailen naar oec.werkgroepdiaconie@gmail.com.

Amnesty International

Als gevolg van de beperkingen door het coronavirus is de maandelijkse schrijfactie voor Amnesty International in de Maranathakerk stil komen liggen. U kunt deelnemen via de website van Amnesty.

Protestantse Vrouwendienst

De Protestantse Vrouwendienst (PVD) stelt zich dienstbaar op voor onze oudere gemeenteleden. Er zijn twee PVD-groepen: één voor de Stad met de omliggende wijken zuid, oost en oud-west en één voor nieuw-west: Lindenholt, Hatert, Dukenburg. (Mannen zijn trouwens óók welkom; het ligt aan de historie dat het vrouwendienst genoemd wordt).

Het onderlinge contact tussen onze ouderen is heel belangrijk. Kort samengevat zijn de activiteiten van de PVD:

  • De ouderen bezoekent (indien men er prijs op stelt) en uitnodigen voor deze middagen, (maandelijks, telkens door dezelfde medewerkster).
  • Eén keer per maand voor ouderen een bijeenkomst organiseren met lezingen, diapresentaties (PowerPoint), bingo- of spelmiddagen, voordrachten, film en muziek of zang.
  • Een Kerst- en Paasviering, die altijd uitstekend worden bezocht.
  • Eén keer per jaar een dagreis.
  • Bloemetje bezorgen bij verjaardagen, jubilea, ziekte of een andere reden voor extra aandacht.

Wilt u eens een contactmiddag als gast bijwonen? U bent van harte welkom op de 3e of 4e dinsdag van de maand in de grote zaal van de Maranathakerk. Deze middagen kondigen wij altijd aan in het kerkblad Over en Weer bij de wijkberichten van Sectie Stad Maranathakerk en in de wekelijkse Zondagsbrief.

Wilt u zich als vrijwillig(st)er aansluiten bij de PVD? U wordt zeer hartelijk welkom geheten!

Contactadressen van de coördinatoren van de PVD'en: