Documenten

Documenten beleid

Beleidsnotitie Veilige gemeente

Veilige gemeente Groesbeek, Heumen en Nijmegen

Plaatselijke Regeling (2021)

De “spelregels ” voor de kerkelijke organen, de taken en bevoegdheden zijn opgenomen in de Plaatselijke Regeling. 

Plaatselijke regeling

Toekomstvisie  augustus 2020

De Kerkenraad heeft als opbrengst van een proces van visitatie, bezinning en gemeenteraadpleging een hernieuwde visie op de toekomst van de Protestantse Gemeente te Nijmegen vastgesteld. Deze toekomstvisie geeft als beleidsplan richting aan het beleid voor de komende jaren.

Toekomstvisie

In Over & Weer is de korte samenvatting Toekomstvisie gepubliceerd.

Korte samenvatting Toekomstvisie

De historie en de route naar de toekomstvisie:

Kerkenraad besluit over de koers van de herstructurering (2015)

De Kerkenraad heeft op 5 maart 2015 ingestemd met de door de Kleine Kerkenraad voorstelde koers voor de herstructurering.
Deze koers omvat een aantal maatregelen en onderzoeksopdrachten voor de korte termijn en een visie op de toekomst van de Prot. Gemeente te Nijmegen op de lange termijn.

Samenvatting van dit besluit Artikel uit Over & Weer nr. 3

Beleidsdocument “Kiezen voor Toekomst” (2006)

De Kerkenraad heeft in 2006 het Beleidsplan “Kiezen voor Toekomst” vastgesteld.

Beleidsplan

Documenten verantwoording

Jaarverslag PGN 2021

Hieronder vindt u het jaarverslag 2021 van onze Kerkenraad. 
Met dank aan de scriba en allen die hebben meegewerkt aan de standkoming.

Jaarverslag 2021

Jaarrekening PGN 2022

Hieronder vindt u de Jaarrekening 2021 van de PGN.
Deze jaarrekening is met de goedkeuring van de accountant vastgesteld door de Kerkenraad.

Jaarrekening 2022 Resultatenoverzicht 2022

Begroting PGN 2024

Hieronder vindt u de begroting 2023 van de PGN.
Deze begroting is vastgesteld door de Kerkenraad.

Begroting 2024 Begrote staat van baten en lasten 2024