Kerkdiensten

Over & Weer 2 - 2023-2.jpg

De kerkdiensten op zondag uur zijn momenten van inspiratie. We proberen de oude woorden van de Bijbel nieuw te horen. We zingen en we bidden voor stad en land en wereld, voor mensen in de buurt en om ons heen. Voor kinderen en tieners zijn er nevendiensten. Er wordt in ons midden gedoopt, getrouwd en gerouwd. Waar God ter sprake komt, is ruimte voor geluk en verdriet, voor heel het mensenleven.

In de Ontmoetingskerk en de Maranthakerk zijn de vieringen op zondag meestal om 9:30 uur. In de kleine Bartholomeuskerk worden elke maand 2 vieringen gehouden. De kerkdiensten voor de komende periode, vindt u ook in Over & Weer.

De kerkdiensten in de Maranathakerk en de Ontmoetingskerk zijn op zondag live online te volgen.

Kerkdiensten online volgen

Collectes

Doneren voor (wereld)diaconie en kerk kan via de volgende mogelijkheden:

 • Door het doen van digitale collectes.
 • Via de PGN-app.
 • Via een donatie in de collectezak bij de uitgang na de dienst.
 • Overmaken via de bank:
  Rekeningnummer van de Diaconie Protestantse Gemeente Nijmegen: NL52 INGB 0000 9026 39 (met vermelding 1e collecte en doel of datum van de dienst).
  Rekeningnummer van Protestantse Gemeente Nijmegen: NL74 INGB 0008 2451 43 (met vermelding 2e collecte en doel of datum van de dienst).
 • Bartholomeuskerk
 • Maranathakerk
 • Ontmoetingskerk
Er is helaas geen liturgie gevonden voor de geselecteerde locaties.