ANBI

ANBI-gegevens PGN

De Protestantse Gemeente te Nijmegen (PGN) staat aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI's hebben maatschappelijke functies en daarvoor gelden fiscale voordelen.

De ANBI gegevens voor de PGN zijn als volgt:

  • Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Nijmegen (PGN)
  • KvK-nummer: 76427471
  • RSIN/Fiscaal nummer: 002486623

Contactgegevens PGN

Kerkelijk Bureau:

De PGN is een geloofsgemeenschap die behoort tot de PKN, Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de PKN staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

De Protestantse Gemeente te Nijmegen is een zelfstandig onderdeel van de PKN.

Jaarrekening PGN 2022

Hieronder vindt u het resultatenoverzicht van de Jaarrekening 2022 van de PGN.
Deze jaarrekening is met de goedkeuring van de controlecommissie vastgesteld door de Kerkenraad.

Jaarrekening 2022

Of download de complete jaarrekening als PDF

Jaarrekening 2022

Meer informatie