Vertrouwenspersoon

Grensoverschrijdend gedrag gezien of meegemaakt?

Onze gemeente wil een veilige gemeente zijn waar mensen respectvol met elkaar omgaan. Intimidatie, seksisme, agressie of discriminatie horen daarin niet thuis. Heeft u wél een ervaring van grensoverschrijdend gedrag gezien of meegemaakt? Zoek dan contact met een van de vertrouwenspersonen en praat over uw ervaring.

Onze gemeente een veilige gemeente?

Maatschappelijk is er veel te doen rond grensoverschrijdend gedrag op tal van gebieden. Vanuit de muziek- en televisiewereld, het stadion, het bedrijfsleven of de sport worden regelmatig misstanden gemeld van racisme, agressie, intimidatie of ongewenste intimiteit. Hoe is het in de kerk gesteld? Is de kerk een veilige gemeente waar mensen elkaar met respect benaderen en elkaars grenzen in acht nemen? Het kerkelijk werk is in dat opzicht kwetsbaar. Ontmoeting en persoonlijk contact zijn immers belangrijk. Daarom is ook de kerk bezig met het thema ‘Veilige gemeente’.

In het afgelopen jaar heeft een werkgroep namens de kerkenraden van de protestantse gemeente van Groesbeek, van Heumen en van Nijmegen daarover een beleidsplan voor de drie gemeenten geschreven. Binnenkort krijgt u daarover meer informatie na een kerkdienst of op een ander moment. Kern is dat we een respectvolle omgang met elkaar praktiseren. Ook zal van ambtsdragers, beroepskrachten en vrijwilligers die regelmatig contact hebben met kwetsbare mensen een VOG-verklaring worden gevraagd, een verklaring omtrent gedrag, zoals de landelijke kerk wil (en tal van andere vrijwilligersorganisaties ook doen). Maar wat als u ondanks alle voorzorg binnen de kerk te maken krijgt met agressie, intimidatie over ongewenste intimiteit? De drie kerkelijke gemeenten hebben daarvoor twee vertrouwenspersonen aangesteld aan wie u uw verhaal dan kwijt kunt. Zij kunnen u dan ook ondersteunen. Het zijn Gerda Sollie uit Groesbeek en Thomas van Heerde uit Heumen. Hieronder stellen zij zich aan u voor.

Namens de werkgroep Veilige Gemeente,

Marije Klijnsma, Vera van Middelkoop, Gerbrand Hoek, Paul Simons

Gerda Sollie

gerda-sollieIk ben Gerda Sollie getrouwd met Koen Sollie en wij hebben zes volwassen uitwonende kinderen en twee kleinkinderen (derde op komst). We wonen al 37 jaar met veel plezier in Groesbeek. Wij zijn tot een paar jaar geleden ook pleegouders geweest. Ik heb in het verleden diergeneeskunde gestudeerd en in 2015 bij de Open Universiteit mijn bachelor gehaald. Afgelopen jaar heb ik tevens een opleiding voor vertrouwenspersoon gevolgd.

Als vrijwilligster ben ik actief o.a. bij verzorgingshuis de Eikenhorst (Dekkerswald). Tevens ben ik vertrouwenspersoon bij de Nijmeegse Studenten Triatlonvereniging Trion. Daarnaast ben ik mantelzorger voor mijn moeder die in een verzorgingshuis in Alblasserdam woont. Oppassen op de kleinkinderen is een regelmatig terugkerende activiteit. Buiten bovenstaande activiteiten sport ik iedere dag en doe ik mee aan triatlon-, en hardloopwedstrijden.

Op verzoek ben ik ook vertrouwenspersoon voor de drie kerken geworden, omdat ik het belangrijk vind dat iedereen zich in een organisatie veilig moet kunnen voelen. Voelt iemand zich niet veilig, dan is het van belang dat hij/zij terecht kan bij een vertrouwenspersoon. Ik hoop  zo een bijdrage te leveren aan een fijne ‘organisatie’. Contact bij voorkeur via e-mail: solliegerda@gmail.com

Thomas van Heerde

thomas-van-heerdeMijn naam is Thomas van Heerde. Ik woon in Malden met mijn vrouw Anneke. Wij hebben drie kinderen die met hun partners al weer vele jaren zelfstandig door het leven gaan. Na lang als leraar in het speciaal onderwijs werkzaam te zijn geweest, ben ik vanaf 2013 begonnen als geestelijk verzorger in het Radboud ziekenhuis en daarnaast in Malderburch in Malden. In Maldenburch werk ik nog steeds. Als kern van mijn werk beschouw ik de aandacht voor zingeving, individueel of in groepsgesprekken. Tevens ga ik af en toe voor in één van uw kerkelijke gemeenten. In mijn vrije tijd fotografeer en lees ik graag, en zoek de lichamelijke ontspanning in wandelen en zwemmen.

Het bieden van een luisterend oor aan degene die daarom vraagt past mij in de rol als vertrouwenspersoon. Ik hoop daarmee  een bijdrage te kunnen leveren dat we veilige gemeenten kunnen zijn. Contact bij voorkeur via e-mail: vanheerdethomas@gmail.com