Jeugd & jongeren

In de Maranathakerk is elke week een oppas aanwezig voor de kleintjes. Daar kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar lekker spelen.

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen zowel in de Maranathakerk als de Ontmoetingskerk naar hun eigen ruimte, de zogenaamde kindernevendienst, gaan. Hier horen zij een bijbelverhaal in hun eigen taal en er wordt gezongen, gespeeld en geknutseld.

In de Ontmoetingskerk is er eens in de twee weken tienernevendienst.

In de Maranathakerk is voor tieners van 14 jaar en ouder jeugdkerk. In de activiteiten kan je zien wanneer de volgende jeugdkerk is.  De tieners organiseren en leiden eens per jaar zelf een kerkdienst. Een bandje verzorgt de muziek, en toneel, spel of gespreksgroepjes komen in plaats van een preek. Een verrassende dienst, waar jong en oud enthousiast over is!

Daarnaast zijn nog vele activiteiten zoals:

  • Het kerstspel op Kerstavond. Kinderen spelen het kerstpel, waar ze de hele advent aan werken. Spannend, maar altijd erg leuk!
  • Kidcat
  • Sirkelslag
  • Theaterweekend

Tegen de zomer sluiten we het jaar af met een gezellig en actief kampweekend voor alle kinderen (en hun ouders), in een scoutinggebouw ergens in de buurt van Nijmegen. Een hoogtepunt van het jaar!