Werkgroep Pastoraat

IMG_0205.JPG

De werkgroep Pastoraat zorgt voor onze individuele gemeenteleden. Bieden een luisterend oor en zorgen voor hulp als dat nodig is. Zij hebben onder andere het onderstaande takenpakket onder hun verantwoordelijkheid.

  • huisbezoeken, bezoekgroepen, buurtcontactgroepen en een pastorale groep
  • hulpvragen pastoraat
  • protestantse vrouwendienst
  • inloop / aanloop
  • bemoedigingsmomenten
  • rouwgroep
  • ontmoetingsgroep
  • toerusting gemeenteleden en/of ambtsdragers voor bepaalde taken

Heeft u vragen of wilt u zich aansluiten bij deze groep, neem dan contact op:

werkgroep pastoraat