Pastores

wouter-slob.jpg

Ds. Wouter Slob

Geboren in Dan Haag (1965) ben ik ooit naar Groningen getogen om er theologie en later filosofie te gaan studeren. Eigenlijk vooral uit wetenschappelijke verwondering: hoe konden mensen in zoiets wonderlijks als een God blijven geloven? Meer nog dan door de studie theologie werd ik om filosofische redenen opnieuw door het christelijk geloof aangesproken. En zou worden wat ik nooit had gedacht: dominee. En met veel plezier en voldoening! Eerst in de Hervormde gemeente van Wildervank (1998-2005), aansluitend in (aanvankelijk de gereformeerde kerk) Zuidlaren (2005-2021).

Toen ik de pastorie introk was ik al flink op streek met mijn proefschrift, waarvoor ik ook een semester in Princeton (VS) heb doorgebracht. In 2002 werd het afgerond. Naast het predikantschap heb ik geruime tijd het filosofisch onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen verzorgd; de laatste tien jaar als bijzonder hoogleraar (2009-2019). Als zodanig heb ik aan verschillende boeken en publicaties (mee-)geschreven.

Na zestien jaar Zuidlaren, en de kinderen van de middelbare school af, ben ik in Nijmegen beroepen en samen met mijn vrouw Nicoline verkast. Een nieuwe uitdaging! De vragen over hoe kerk te zijn in onze wereld, en hoe te geloven terwijl de rol van de godsdienst af lijkt te brokkelen, houden me filosofisch maar ook in de praktijk bezig. Over de zeggingskracht van het geloof heb ik geen enkele twijfel (meer). Hoe het allemaal vorm kan en moet krijgen, zullen we met elkaar nader moeten nadenken.

Ds. Wouter Slob, 06 - 19 177 844

In juni 2023 ga ik op pelgrimage naar Santiago. Onze reis is te volgen op:

Polarsteps

Preken van Wouter Slob
Marije Klijnsma

Mw. Marije Klijnsma

Ik ben geboren en opgegroeid in Arnhem. Ik kom uit een hervormde familie. Mijn opa was dominee en van mijn ouders kreeg ik geloof op een zoekende manier mee. Zij voelden zich niet meer thuis in de kerk, dus was ik het ook niet gewend om naar kerk te gaan als kind. Mijn ouders waren wel veel met religie bezig en zochten God op allerlei plekken.
Ik heb in Nijmegen een zorgopleiding gedaan en daarna als begeleider in verschillende instellingen gewerkt. Op een gegeven moment heb ik een aantal maanden tijd van bezinning genomen. Ik heb toen twee bijzondere reizen naar Taizé en Iona gemaakt en vond een religieuze gemeenschap in de Studentenkerk in Nijmegen. Ik ben religiewetenschappen en Geestelijke Verzorging gaan studeren. Gaandeweg ontdekte ik hoe verrijkend het is om een gemeenschap en een vorm te vinden voor geloof. Ik heb toen belijdenis gedaan in de Studentenkerk.

Een aantal jaren was ik jeugdwerker voor protestantse gemeenten in het gebied tussen Arnhem en Nijmegen. Daar ben ik veel bezig geweest met opbouwwerk en gemeenschapsvorming.
Sinds augustus 2018 ben ik kerkelijk werker hier in de kerk. Mijn belangrijkste taak is pastoraat. En pastoraat is er in de kerk in vele vormen: in een gesprek bij de koffie na een kerkdienst, in een bezoek bij iemand thuis of in het ziekenhuis, in een gespreksgroep of buurtcontactgroep, tijdens een wandeling, in een lotgenotengroep of rouwgroep en bij toevallige ontmoetingen in de kerk of op straat. Ik vind het bijzonder wat jullie met mij delen. Geloof heeft een belangrijke plek in mijn leven en ik vind het mooi om daar in mijn werk ook mee bezig te mogen zijn. Ik geloof dat al het leven en elk mens een geschenk van God is en daarmee kostbaar. Dat wil ik ieder graag meegeven. Dat je waardevol bent precies zoals je bent.

Ik woon met veel plezier in de Weezenhof aan de rand van Nijmegen samen met mijn man Jan en zoon Simon. Ik vind het fijn om in de natuur rond Nijmegen te zijn en zing bij het koor Joy in de Ontmoetingskerk.

Mw. Marije Klijnsma06 - 19 047 440