Beheer

Algemeen

Naast alle inspirerende diensten is het natuurlijk ook nodig dat het geheel onderhouden en beheerd wordt. Hiervoor zijn verschillende groepen die de verantwoordelijkheid hiervoor nemen. Dit wordt vooral gedaan door de vele vrijwilligers van de verschillende kerken. De taken die zij onder meer beheren zijn:

 • het financieel beleidsplan (facilitering organisatie)
 • de financiën van de PGN
 • de ledenadministratie
 • de kerkbalans
 • het collecterooster (i.s.m. diaconie)
 • de fondsenwerving
 • de wijkkassen
 • de aanschaf van Paaskaarsen
 • de Klaaswinkel
 • de gebouwen, orgels, technische installaties
 • de beheercommissie Ontmoetingskerk
 • de kosters/kerkelijk werker (werkgeverschap)
 • de administratie / archief
 • het drukwerk
 • de klusgroepen
 • de poetsparels/ schoonmaakgroep
 • de tuingroepen

Collectes

Doneren voor (wereld)diaconie en kerk kan via de volgende mogelijkheden:

 • Door het doen van digitale collectes.
 • Via de PGN-app.
 • Via een donatie in de collectezakken die na de mondelinge mededelingen doorgegeven worden.
 • Overmaken via de bank:
  Rekeningnummer van de Diaconie Protestantse Gemeente Nijmegen: NL52 INGB 0000 9026 39 (met vermelding 1e collecte en doel of datum van de dienst).
  Rekeningnummer van Protestantse Gemeente Nijmegen: NL74 INGB 0008 2451 43 (met vermelding 2e collecte en doel of datum van de dienst).

Contact

Heeft u een vraag of interesse voor een van bovenstaande werkzaamheden, neem dan contact op met:

Werkgroep Beheer