Werkgroep Jeugd en jongeren

Palmpasen

De werkgroep jeugd en jongeren denkt na over hoe we onze kinderen kunnen voeden met geloof, maar vooral ook hoe we voor hen de kerk tot een fijne gezellige plek kunnen maken. Zij organiseren onder andere de kindernevendienst, een jaarlijks kamp en het kerstspel.

Welt u meehelpen of meedenken neem dan contact op met de werkgroep.

Werkgroep Jeugd en jongeren