Maranathakerk

maranathakerk.jpg

De kerk die volop in gebruik is bij de Protestantse Gemeente voor de wijk Stad is de Maranathakerk aan de Steenbokstraat. In dit gebouw wordt gedoopt, getrouwd en gerouwd en het leven van alle dag gevierd. Waar God ter sprake komt, is ruimte voor geluk en verdriet, voor heel het mensenleven. Vrijwel iedere zondag begint om 9:30 uur de protestantse dienst in de Maranathakerk. Iedereen die God zoekt is welkom. De kerkdienst is een bron van inspiratie, waarbij de oude woorden van de Bijbel opnieuw tot leven komen in woord, lied en gebed. 

Daarnaast zijn er gespreksgroepen voor verschillende leeftijdsgroepen en voor de kinderen is er een kindernevendienst waarvoor er speciale vieringen worden georganiseerd. Ook is er een kinderopvang voor de jongste jeugd.

De betekenis van “Maranatha” is “Kom Toch Heer” of ook wel "Onze Heer is gekomen". Dit is beeldend weergegeven in het gekleurde glas van het raam, dat van de vloer tot het dak reikt. 

Van binnen is het een verrassende kerk; verrassend in de zin van ruimtewerking en licht. Ook de buitenkant is bijzonder, vooral door zijn kleine rechthoekige en vierkante venstertjes aan de kant van de Steenbokstraat/Dingostraat. Het gehele complex is opgenomen in het gemeentelijke monumentenregister. Door de vijfzijdige plattegrond, de ongelijke muurvlakken, het asymmetrische ingeknikte dak en de lichtval spreekt het interieur tot de verbeelding. Het dak is gedeeltelijk van de muur gescheiden door een lichtspleet en lijkt daardoor als het ware te zweven.