Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk_3.jpg

De Ontmoetingskerk staat midden in de wijk Dukenburg en staan midden in de samenleving. Wij beleven hier het christelijk geloof en geven het hier daadwerkelijk vorm. De Ontmoetingskerk wil het kloppend hart van Dukenburg zijn. Onze activiteiten richten zich daarom niet alleen op kerkgangers maar op iedereen die zoekt naar zin in het leven en/of een steuntje in de rug goed kan gebruiken. We zijn met hart en ziel een kerk van ontmoeting.

Oecumene is voor ons vanzelfsprekend: de Protestantse Gemeente Nijmegen en de Parochie Heilige Drie-eenheid bewonen samen dit kerkgebouw, richten onze blik samen op de wereld en verwelkomen ieder die zoekt naar ontmoeting met God en/of medemensen.

Ook jou willen we graag ontmoeten, tijdens een viering, bij een lezing, gespreksgroep of expositie, op een repetitie van een koor of misschien wel bij u thuis. 

Wil je meer informatie over wat wij voor jou kunnen doen? Wil je een doop, uitvaart of andere dienst bij ons neerleggen? Wil je iets bij ons organiseren en een zaal huren? Er gebeurt veel in onze kerk. We kunnen vast iets voor je betekenen. Óók (misschien wel juist) als je het even moeilijk hebt zijn we er voor je. De kapel is open. Voel je welkom.

Meer over de Ontmoetingskerk