Liturgie en eredienst

De Protestantse Gemeente Nijmegen/Landwijk heeft drie locaties waar diensten, vieringen en activiteiten plaatsvinden. Wilt u een keer een dienst bijwonen en vrijblijvend kennismaken met de gemeente? Dan bent u altijd welkom op een van onze drie vierplekken: De Maranathakerk aan de Steenbokstraat, de Ontmoetingskerk in Dukenburg of de kleine Bartholomeuskerk in Beek
De kerkdiensten vinden over het algemeen op zondagochtend plaats om 9:30 uur en worden meestal geleid door een predikant of kerkelijk werker.  Daarnaast zijn er bijzondere vieringen, zoals onderwegdiensten, jeugdkerk en andere activiteiten. Bijzondere vieringen vindt u in het activiteitenoverzicht.

In ons kerkblad Over en Weer vindt u een actueel rooster van de geplande erediensten. In de nieuwsbrieven is de liturgie voor aankomende dienst te vinden.

De werkgroep Liturgie en eredienst verzorgt de roostering en de invulling van de dienst. wilt u hen iets vragen of heeft u belangstelling om mee te doen, neem dan contact op.