Diaconaal bureau

Welke hulp bieden wij?

Van oudsher is de Diaconie Nijmegen betrokken bij de ondersteuning van mensen die in financiële nood zijn gekomen en elders geen hulp kunnen krijgen. In samenwerking met andere hulpverleningsinstellingen zetten we ons in voor mensen in de knel. De diaconie geniet bekendheid in het lokale netwerk van sociale hulpverlening in Nijmegen. Dankzij onze jarenlange ervaring met dit werk, doen velen een beroep op ons.

Diaconie Nijmegen heeft als maatschappelijke taak van de kerk om gerechtigheid en barmhartigheid te bevorderen. De diaconie is een organisatie waar dak- en thuislozen terecht kunnen met allerlei problemen op maatschappelijk gebied. Door hun plek in de samenleving is het vaak moeilijk om stand te houden in een veeleisende maatschappij. Ze zijn vaak niet in staat om hun maatschappelijke rechten op te eisen of om aan hun verplichtingen te voldoen. 

Maranathakerk_2.JPG

Contact

Bezoekadres
Maranathakerk lokaal 4  Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl
06 - 42 69 45 14

(bij geen gehoor: stuur een bericht via Whatsapp of spreek de voicemail in)

Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 13.00 uur.