Batholomeuskerk

DSC01784.JPG

De Bartholomeuskerk is het oudste kerkgebouw in de kerkelijke gemeente Nijmegen/Landwijk. Dit unieke historisch monument staat in het centrum van het dorpje Beek. Vergeleken met de andere secties is Landwijk betrekkelijk klein en kenmerkt zich door het ‘dorpse’ karakter. In dit "juweeltje van Beek" trouwen jaarlijks veel aanstaande bruidsparen, zijn er exposities en worden er diensten en concerten gegeven. Ook worden er familiebijeenkomsten zoals dopen en begrafenissen en uitvaartplechtigheden gehouden. 

In de zomermaanden zijn er geen diensten in deze kleine kerk, maar vanaf september is er 1 x per maand een eredienst, meestal is dat de 3de zondag van de maand. Daarnaast viert deze kerk ongeveer 5 x per jaar een Taizédienst. Kenmerk hiervan is dat er over een bepaald thema wordt nagedacht, wordt gezongen dat dat er met name stiltes zijn. Ook mensen van buiten onze gemeente komen naar deze vieringen.

Daarnaast zijn er gespreksgroepen voor verschillende leeftijdsgroepen. Over een vooraf bepaald thema wordt levendig gediscussieerd en met belangstelling geluisterd naar elkaars standpunten.

Voor de kinderen (jeugd) is er een kindernevendienst (op afroep) waarvoor ook speciale vieringen voor de kinderen worden georganiseerd.