Drie kerken, één gemeente!

Samen gaan we ervoor! GO FOR IT!

Protestantse Gemeente Nijmegen/Landwijk

In de Protestantse Gemeente Nijmegen/Landwijk wordt er gedoopt, getrouwd en gerouwd en het leven van alle dag gevierd. Waar God ter sprake komt is ruimte voor geluk en verdriet, voor heel het mensenleven. De kerk heeft drie locaties waar diensten, vieringen en activiteiten plaatsvinden: de Maranathakerk, de Ontmoetingskerk en de Bartholomeuskerk. Daarnaast zijn er diensten in andere kerken, zoals de Stevenskerk en de Studentenkerk.

Nieuw in Nijmegen of op zoek naar een kerk? Je bent van harte welkom om vrijblijvend kennis te maken met onze gemeente.

Maak kennis met ons 

Wil je meer weten over het christelijk geloof? Of heb je behoefte aan een luisterend oor? Neem dan eens vrijblijvend contact op met een dominee of kerkelijk werker.

Praat met een van onze pastores

Grensoverschrijdend gedrag gezien of meegemaakt?

Onze gemeente wil een veilige gemeente zijn waar mensen respectvol met elkaar omgaan. Intimidatie, seksisme, agressie of discriminatie horen daarin niet thuis. Heeft u wèl een ervaring van grensoverschrijdend gedrag gezien of meegemaakt? Zoek dan contact met een vertrouwenspersoon en praat over uw ervaring.

Vertrouwenspersonen

Meer lezen over hoe we een veilige gemeente willen zijn?

Gedragscode

Aangesloten bij ‘Wijdekerk’

wijdekerkOnze Protestantse Gemeente Nijmegen/Landwijk (PGN) heeft zich aangesloten bij de groep van kerken die behoren tot ‘Wijdekerk’. Dit zijn kerken in Nederland die de deuren ook open hebben staan voor (christelijke) mensen uit de LHBT+ gemeenschap. Als PGN heten we iedereen uit deze groep hartelijk welkom in onze erediensten én in onze gemeenschap.

Wilt u meer weten van Wijdekerk klik dan op www.wijdekerk.nl.

c-19.jpg

Visie Protestantse Gemeente Nijmegen/Landwijk

Onze visie op geloof en gemeente-zijn is als volgt:

Wij ontmoeten elkaar in de Protestantse Gemeente te Nijmegen rond de inspiratie die Jezus ons heeft meegegeven. Wij zien om naar elkaar en onze omgeving en proberen Gods liefde in de praktijk te brengen. Die komt tot uiting in respect, vergeving, solidariteit, zorg voor de ander en eigen verantwoordelijkheid. Hier willen we naar streven en dat willen we uitdragen.

Dit is een dynamisch proces: veranderingen, bijstellingen en aanvullingen zijn altijd mogelijk.