Al het nieuws

Stop het geweld in Gaza

De Protestantse Gemeente Nijmegen (PGN) is diep geroerd en geschokt over de situatie van de weerloze burgers in de Gazastrook, die met een aantal van ruim anderhalf miljoen opgesloten zitten in het laatste, zuidelijke stukje Gaza. Dát stukje zou veilig zijn, maar niets is minder waar.

Met de dag worden de beelden, die via de media onze huiskamer binnenkomen, schrijnender. Beelden die niet meer te bevatten zijn. Het gaat hier om opgejaagde mensen, nergens meer veilig en
verstoten van nagenoeg alles: fatsoenlijk eten, schoon drinkwater, medicijnen en een ‘thuis’. Akelige ziektes liggen op de loer. Voor deze weerlozen is er nu een situatie ontstaan waarin niet meer te leven valt.

De PGN is er diep door geroerd en roept niet alleen de classis Gelderland Zuid & Oost, maar vooral de generale synode van de PKN op om een heldere en ondubbelzinnige reactie te laten doorklinken; een
reactie dat deze vorm van oorlog zo snel mogelijk moet stoppen!

Ongetwijfeld is er in deze kwestie sprake van een uiterst complexe achtergrond, waarbij historische en ook theologische overwegingen een rol spelen en plaats hebben. De huidige escalatie is daarbij het directe gevolg van de aanslag die Hamas op 7 oktober 2023 in Israël pleegde. Maar het huidige geweld kan ons inziens onmogelijk proportioneel worden genoemd en zal in geen enkel opzicht bijdragen aan de vrede in het land, dat zowel voor Israëli als voor Palestijnen als voor Christenen vaak als Heilig Land wordt beschouwd. Onze zorg betreft daarbij niet alleen het geweld dat wordt ondergaan, maar ook het geweld dat wordt gepleegd. Niet alleen de slachtoffers ook de daders van beide zijden belasten de ziel en doen trauma’s op.

Met alle mitsen en maren willen we de situatie niet meer ‘plat’ relativeren of wegkijken, en menen stelling te moeten nemen tegen het geweld dat Israëli en Palestijnen elkaar aandoen. In de huidige context voert het disproportionele optreden van het Israëlische leger tegen het Palestijnse volk daarbij de boventoon. Het Palestijnse volk in Gaza is daarbij in een onmenselijke situatie komen te zitten en kan geen kant meer op.
Laten we ons uitspreken tegen dit geweld en bidden voor de vrede.

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen,

B. de Gooyert, voorzitter
G. Hoek, scriba

peace.jpg