Al het nieuws

Vooraankondiging concert

Op zondagmiddag 29 oktober a.s. zal in de Maranathakerk een concert worden gehouden, aanvang 15:00 uur. Dit concert met gevarieerde muziek en zang, en op uiteenlopende instrumenten, zal door musici uit onze eigen gemeente worden uitgevoerd. Daar tussendoor zullen twee korte verhalen worden verteld. Nadere mededelingen volgen later en bijtijds.

Zet de datum van deze muziekuitvoering alvast in uw agenda!