Al het nieuws

Coronathermometer op fase 1

De invloed op de samenleving en de zorg door de ziektelast van het virus is laag. Daarom is de stand op 22 november 2022 gewijzigd van 2 naar 1. De basisregels blijven van toepassing:

  • De algemene hygiëneregels in acht nemen
  • Niet naar de kerk te komen als u klachten heeft
  • Handen ontsmetten bij binnenkomst
  • Afstand respecteren - met name tijdens het koffiedrinken
  • Goed ventileren

Maatregelen ter bestrijding van het coronavirus

De Rijksoverheid heeft aan alle maatschappelijke sectoren gevraagd om te komen met plannen voor het geval de COVID-19 besmettingen weer toenemen. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken heeft hiervoor een handreiking geschreven. De Bisschoppen en de Protestantse Kerk Nederland  adviseren de kerken om de “Handreiking voor kerken” van het CIO te volgen. De Rijksoverheid hanteert de zgn Coronathermometer, deze geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. 

De coronathermometer geeft op dit moment fase 1 aan dus volgen we nu:

Fase 1 is de fase van Basismaatregelen.

Dit betekent voor de kerken concreet het volgende:

  • algemene hygiënemaatregelen in acht nemen;
  • niet naar de kerk komen als u klachten heeft;
  • handen ontsmetten bij binnenkomst;
  • (andermans) afstand respecteren, m.n. ook bij het koffiedrinken;
  • zorg voor voldoende ventilatie.

Bij de ingang van het gebouw staat een handpompje met ontsmettingsmiddel.

De kerkdiensten in de Maranathakerk en de Ontmoetingskerk zijn live online te volgen.
Zie hiervoor de pagina Kerkdiensten online

corona.jpg