Over & Weer

overenweer-2011
Over & Weer is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen.

Voor de laatste digitale uitgave van Over en Weer;  klik hier:   OverenWeer 2016

Kerkbalans 2022

 

Lees de katern Kerkbalans 2022
“Geef vandaag voor de kerk van morgen”

 

 

Voor het digitale archief van Over en Weer; klik hier:
OverenWeer 2010

 

 

 

 

 

 

 

Postadres redactie:
Diaconaal Bureau,
Groenestraat 170
6531 HW  Nijmegen
Tel. 024-3228480
email:  over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl

Medewerkers:
Sabine Schols
Franz van Vlaanderen
Loes Hogeweg
Cor Sikkens

Adreswijzigingen en opzeggingen opgeven aan:
Kerkelijk bureau
Postbus 31406
6503 CK  Nijmegen
tel. 024-3234854

Over & Weer:
bankrekening: NL04 INGB 0000 1264 36  t.n.v.
Protestantse Gemeente te Nijmegen

Druk en verzending:
Digidruk VANDENHUL