Kerkdiensten

In navolging van dit advies van de Protestantse Kerk Nederland (de PKN) heeft de Kerkenraad aangegeven dat de kerkdiensten weer  bezocht kunnen worden.

De uitzendingen van de online vieringen in de Ontmoetingskerk.
Ook vanuit de Maranathakerk worden de diensten online uitgezonden.
De online kerkdiensten van de Bartholomeuskerk zijn hier terug te zien.

Er is de mogelijkheid van digitale collectes.
Ook nu de kerken weer bezocht kunnen worden zal het digitaal collecteren gehandhaafd blijven. 
Het gebruik van doorgeefzakken is nog immer niet mogelijk. 

U kunt dit doe door te klikken op de collectezakken :

of u kunt overmaken via de bank:
Rekeningnummer van de Diaconie Protestantse Gemeente Nijmegen: NL52 INGB 0000 902639
(met vermelding 1e collecte en doel of datum van de dienst).
Rekeningnummer van Protestantse Gemeente Nijmegen: NL74 INGB 0008 2451 43
(met vermelding 2e collecte en doel of datum van de dienst)