Kerkdiensten

In navolging van dit advies van de Protestantse Kerk Nederland (de PKN) heeft het moderamen van de Protestantse Gemeente te Nijmegen besloten om vooralsnog  vanaf zondag 7 maart 2021 de erediensten in onze kerken onder strenge voorwaarden weer mogelijk te maken.
Dat betekent dat we weer terugkeren naar het eerdere protocol met de inmiddels bekende regels.
Zie hiervoor Omroeper nr. 3 van 2 maart 2021. 

De uitzendingen van de online vieringen in de Ontmoetingskerk worden voortgezet.
Ook vanuit de Maranathakerk worden de diensten online uitgezonden.

Taizéviering in de buitenlucht op 25 juni in Beek-Ubbergen
Lange tijd konden de Taizévieringen niet doorgaan vanwege corona. Door de corona maatregelen is het momenteel helaas nog steeds niet mogelijk om in kerkgebouwen gezamenlijk te zingen. Maar we hebben goed nieuws: we mogen wel weer zingen op een buitenlocatie. We nodigen jullie daarom van harte uit om op 25 juni samen te komen zingen bij de kapel van het RK kerkhof op de Kerkberg in Beek-Ubbergen.
De viering start 25 juni om 19.30 uur en duurt ongeveer één uur. Als u of jij wilt komen zingen, meld je dan vooraf per email aan bij jvanderzande8@upcmail.nl met naam, telefoonnummer en aantal personen (uit 1 huishouden?). En fijn als je je ook afmeldt als je die dag toch niet aanwezig kunt zijn. Dan kunnen we de 20 plaatsen optimaal benutten.
Met vriendelijke groet,  Jeanette van der Zande en Martine Norden

Er is de mogelijkheid van digitale collectes.
Ook nu de kerken weer bezocht kunnen worden zal het digitaal collecteren gehandhaafd blijven. 
Het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken is nog immer niet mogelijk. 

U kunt dit doe door te klikken op de collectezakken :

of u kunt overmaken via de bank:
Rekeningnummer van de Diaconie Protestantse Gemeente Nijmegen: NL52 INGB 0000 902639
(met vermelding 1e collecte en doel of datum van de dienst).
Rekeningnummer van Protestantse Gemeente Nijmegen: NL74 INGB 0008 2451 43
(met vermelding 2e collecte en doel of datum van de dienst)