Kerkdiensten

In navolging van dit advies van de Protestantse Kerk Nederland (de PKN) heeft het moderamen van de Protestantse Gemeente te Nijmegen besloten om  de erediensten in onze kerken weer mogelijk te maken.

De uitzendingen van de online vieringen in de Ontmoetingskerk worden voortgezet.
Ook vanuit de Maranathakerk worden de diensten online uitgezonden.

Er is de mogelijkheid van digitale collectes.
Ook nu de kerken weer bezocht kunnen worden zal het digitaal collecteren gehandhaafd blijven. 
Het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken is nog immer niet mogelijk. 

U kunt dit doe door te klikken op de collectezakken :

of u kunt overmaken via de bank:
Rekeningnummer van de Diaconie Protestantse Gemeente Nijmegen: NL52 INGB 0000 902639
(met vermelding 1e collecte en doel of datum van de dienst).
Rekeningnummer van Protestantse Gemeente Nijmegen: NL74 INGB 0008 2451 43
(met vermelding 2e collecte en doel of datum van de dienst)