Kerkdiensten

Vanaf zondag 5 juli worden er weer kerkdiensten gehouden volgens het oorspronkelijke preekrooster. Zowel in de Maranathakerk als in de Ontmoetingskerk. Voor de Bartholomeuskerk gold de oorspronkelijke zomersluiting.
De kerken zijn volgens de voorschriften ingericht in een 1,5 meter setting (zie de gebruiksplannen).

Beluisteren en bekijken van de “online kerkdiensten” van de PGN vanuit de Ontmoetingskerk vanaf zondag 29 maart 2020; klik hier.
Beluisteren en bekijken van de “online kerkdiensten” van de PGN vanuit de Maranathakerk vanaf zondag 5 juli 2020; klik hier.

Om bij een dienst aanwezig te zijn is het noodzakelijk om u vooraf aan te melden.
Ontmoetingskerk  : stuur een mail naar: aanmelden@ontmoetingskerk.net of bel. 024-3441446
Maranathakerk      : mail of bel koster@maranathakerk-nijmegen.nl of tel. 024 – 355 45 20
Bartholomeuskerk: aanmelden bij Marleen Moggré :mm.moggre@gmail.com of bel : 06-25110141
Stevenskerk          : online via: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-zondagsviering-108876448388
Voor meer informatie zie De Omroeper 19.

 

De uitzendingen van de online vieringen in de Ontmoetingskerk worden voortgezet.
Ook vanuit de Maranathakerk worden de diensten online uitgezonden.
Op deze wijze hebben we een prachtig breed aanbod voor de gemeenteleden van de Prot. Gemeente te Nijmegen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar Over & Weer nr. 5 en de aanwijzingen van de Nieuwsbrief (Maranathakerk) en de Zondagsbrief (Ontmoetingskerk).

Collecte.
In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve wijze toch naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij. Laten we onze creativiteit inzetten om collecteren in deze coronatijd mogelijk te maken. Zonder de collecten zijn onze creatieve kerkdiensten gemankeerd. De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen met de geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is wezenlijk voor ons samen kerk-zijn.
ds. René de Reuver, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

Vanaf zondag 3 mei 2020 is de mogelijkheid van digitale collectes.
Ook nu de kerken weer bezocht kunnen worden zal het digitaal collecteren gehandhaafd blijven. 
Het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken is nog immer niet mogelijk. 

U kunt dit doe door te klikken op de collectezakken :

of u kunt overmaken via de bank:
Rekeningnummer van de Diaconie Protestantse Gemeente Nijmegen: NL52 INGB 0000 902639
(met vermelding 1e collecte en doel of datum van de dienst).
Rekeningnummer van Protestantse Gemeente Nijmegen: NL74 INGB 0008 2451 43
(met vermelding 2e collecte en doel of datum van de dienst)