Kerkdiensten

In navolging van het dringende advies van de Protestantse Kerk Nederland (de PKN) heeft met moderamen besloten om vooralsnog  tot en met 2 maart 2021 de erediensten in onze kerken uitsluitend online te verzorgen (livestreaming en/of als YouTube-filmpje via de website van onze PGN). Er zijn dus geen fysieke bezoeken aan de kerkdiensten mogelijk, ook niet voor 30 mensen.
Tevens zal vanaf zondag 17 januari 2021 in ieder geval de komende zondagen,  t/m 28 februari 2021, tijdens de (online) kerkdiensten in het geheel niet gezongen worden. Dus ook niet met een klein aantal personen, zoals in het eerdere advies van de PKN nog als mogelijkheid werd genoemd.

 

De uitzendingen van de online vieringen in de Ontmoetingskerk worden voortgezet.
Ook vanuit de Maranathakerk worden de diensten online uitgezonden.

De viering van zondag 21 februari 2021 vanuit het Bartholomeuskerkje in Beek is hier te volgen (via Youtube).
De liturgie van zondag 21 februari 2021.

 

Er is de mogelijkheid van digitale collectes.
Ook nu de kerken weer bezocht kunnen worden zal het digitaal collecteren gehandhaafd blijven. 
Het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken is nog immer niet mogelijk. 

U kunt dit doe door te klikken op de collectezakken :

of u kunt overmaken via de bank:
Rekeningnummer van de Diaconie Protestantse Gemeente Nijmegen: NL52 INGB 0000 902639
(met vermelding 1e collecte en doel of datum van de dienst).
Rekeningnummer van Protestantse Gemeente Nijmegen: NL74 INGB 0008 2451 43
(met vermelding 2e collecte en doel of datum van de dienst)