Gebruiksplannen

Gebruiksplannen (kerk)gebouwen.

Voordat een gemeente kerkelijke activiteiten – zoals erediensten – hervat, moet er een gebruiksplan van het (kerk)gebouw worden opgesteld.
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het opstellen van een gebruiksplan van elk kerkgebouw waar hij verantwoordelijk voor is.

Wij volgen het Protocol erediensten en andere (kerkelijke) bijeenkomsten dat is gepubliceerd door de Protestantse Kerk Nederland. De gebruiksplannen zijn een uitwerking van dat protocol en de Routekaart voor Kerken.
Voor de periode vanaf 1 maart 2021 zijn er updates geplaatst van de gebruiksplannen van de kerkgebouwen waar de PGN kerkdiensten houdt.

De regelgeving is aan sterke verandering onderhevig.
De gebruiksplannen worden  aan de praktijk worden getoetst en waar nodig continue geactualiseerd.
Het zijn dus flexibele werkdocumenten.
Met de versoepelingen volgens  het openingsplan  van de overheid  kunnen we  in onze kerken ook weer voorzichtig wat meer activiteiten laten plaatsvinden. Voor de vieringen betekent dit dat we vanaf nu stapje voor stapje iets meer kerkgangers kunnen ontvangen, inclusief kinderen. Vooraf aanmelden en registeren is verplicht en ook blijven de basisregels van kracht. Verder zijn er op beperkte schaal weer activiteiten mogelijk  voor specifieke groepen. Omdat deze versoepelingen relatief kort voor de zomervakantie  worden doorgevoerd, is besloten de reguliere activiteiten pas weer op te starten vanaf september a.s.
Voor de Maranathakerk en voor de Ontmoetingskerk heeft dat geresulteerd in een “stappenplan versoepelingen”. Hopelijk de start van een kerkelijk werkjaar zonder veel beperkingen.

Hier de gebruiksplannen van onze (kerk)gebouwen:

De Bartholomeuskerk (update maart 2021)
De Haard
De Maranathakerk    (update juni 2021)
De Ontmoetingskerk (update juni 2021)
De Petruskerk           (gedateerd gebruiksplan; nu eigendom Dornick BV.)