Documenten

U vindt de zgn. ANBI-tekst hier.

Documenten…………Beleid

Toekomstvisie  augustus 2020
De Kerkenraad heeft als opbrengst van een proces van visitatie, bezinning en gemeenteraadpleging een hernieuwde visie op de toekomst van de Protestantse Gemeente te Nijmegen vastgesteld (klik hier). Deze toekomstvisie geeft als beleidsplan richting aan het beleid voor de komende jaren.
In Over & Weer is de korte samenvatting Toekomstvisie (klik hier) gepubliceerd.
Deze toekomst visie is de basis waarop de nieuw te beroepen predikant zal worden aangezocht.
Daartoe dient ook het vastgestelde profiel van de gemeente van de PGN (klik hier) en het profiel van de te beroepen predikant (klik hier) .
De advertentietekst vindt u hier.

Kerkenraad besluit over de koers van de herstructurering (2015)
De Kerkenraad heeft op 5 maart 2015 ingestemd met de door de Kleine Kerkenraad voorstelde koers voor de herstructurering.
Deze koers omvat een aantal maatregelen en onderzoeksopdrachten voor de korte termijn en een visie op de toekomst van de Prot. Gemeente te Nijmegen op de lange termijn.
Een samenvatting van dit besluit vindt u hier; het artikel uit Over & Weer nr. 3 vindt u hier.

Beleidsdocument “Kiezen voor Toekomst” (2006)
De Kerkenraad heeft in 2006 het Beleidsplan “Kiezen voor Toekomst” vastgesteld.
Het beleidsplan vindt u hier.

Werkdocument “Voor de Toekomst gekozen” (2008)
Ten behoeve van de uitvoering van het beleidsplan is het werkdocument “Voor de Toekomst gekozen” in 2008 vastgesteld. U vindt werkdocument hier.

Plaatselijke Regeling (2015)
De “spelregels ” voor de kerkelijke organen, de taken en bevoegdheden zijn opgenomen in de Plaatselijke Regeling.  U vindt de Plaatselijke Regeling hier.
De bijlage met de Regeling College van Diakenen vindt u hier.
De bijlage met de Regeling College van Kerkrentmeesters vindt u hier.

Documenten…………Verantwoording

Jaarverslag P.G.N. 2019
Bijgesloten vindt u het jaarverslag 2019 van onze Kerkenraad. Het is verheugend dat de informatie al zo spoedig bijeen werd gebracht.
Met dank aan de scriba en allen die hebben meegewerkt aan de standkoming.
lees meer …………………

Jaarrekening P.G.N. 2019
Bijgesloten vindt u de Jaarrekening 2019 van de PGN.
Deze jaarrekening is met de goedkeuring van de accountant vastgesteld door de Kerkenraad.
lees meer …………………

Begroting P.G.N. 2021
Bijgesloten vindt u de begroting 2021 van de PGN.
Deze begroting is vastgesteld door de Kerkenraad.
lees meer …………………