Beroeping predikant 2021

Beroepingswerk.
Vacature (de tekst) predikant Prot. Gemeente Nijmegen.
* Profiel gemeente PGN
* Profiel predikant PGN
* Toekomstvisie PGN
Reageren was mogelijk tot 9 februari 2021. 

Vervolg beroepingswerk
Op het terrein van het beroepingswerk is een grote stap gezet.
De Beroepingscommissie heeft op 15 april jl. haar unanieme advies aan de Kerkenraad voor een te beroepen predikant uitgebracht.
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 11 mei jl. werd deze uitvoerig toegelicht en besproken.
Het resultaat is dat de Kerkenraad het advies unaniem en met enthousiasme heeft overgenomen.
De kandidaatstelling voor een beroep is hiermee een feit geworden.

* Voordracht beroepingscommissie

* introductiefilmpje ds. Wouter Slob 

* informeren van de gemeente (de Omroeper nr.5)

* verslag digitale gemeente raadpleging; donderdagavond 20 mei 2021
middels een ZOOM-meeting

beroepsbrief aan ds. Wouter Slob

* beroep aangenomen  (uit de Omroeper nr. 6)