Welkom bij de Protestantse Gemeente Nijmegen/Landwijk.

Ons visitekaartje, zoals vastgesteld bij het besluit herstructurering P.G.N. maart 2015:

Wij ontmoeten elkaar in de Protestantse Gemeente Nijmegen/Landwijk rond de inspiratie die Jezus ons heeft meegegeven. Wij zien om naar elkaar en onze omgeving en proberen Gods liefde in de praktijk te brengen. Die komt tot uiting in respect, vergeving, solidariteit, zorg voor de ander en eigen verantwoordelijkheid.

Het visitekaartje is onze visie op geloof en gemeente-zijn, daar willen we naar streven en dat willen we uitdragen.
Dit is een dynamisch proces: veranderingen, bijstellingen en aanvullingen zijn altijd mogelijk.

De coronabeperkingen zijn nagenoeg opgeheven. We weten ook dat het coronavirus niet weg is. Dus …. geven we elkaar de ruimte, zij we nog terughoudend met handen schudden en stellen we het gebruik van de doorgeefcollectezakken nog even uit.
De streaming van de diensten in de Maranathakerk en de Ontmoetingskerk zetten we voort.


Voor de online kerkdiensten en voor de mogelijkheid van digitale collectes zie “
Kerkdiensten

Attentie…..
Informatie over de nieuwe werkgroepenstructuur zoals gepresenteerd tijdens de gemeenteavond van 13 juni jl.

Zie de presentatie van deze avond door de commissie GO

* website sectie Stad (klik hier)
* website sectie Dukenburg/Lindenholt (klik hier)
* website sectie Landwijk (klik hier)

 

Actie  Kerkbalans 2022
“Geef vandaag voor de kerk van morgen”

 

In het kader van transparantie en openbaarheid  zijn zowel de beleidsdocumenten als de  documenten waarin verantwoording afgelegd  te vinden op de website. U vindt ze hier.
U vindt de zgn. ANBI-tekst hier.

Hebt u nieuws, suggesties of artikelen, mail het naar:
barend.de.gooyert@pkn-nijmegen.nl

Informatie over de kerken (zie “Kerken):
Bartholomeuskerk
Ontmoetingskerk
Petruskerk
Stevenskerk
Maranathakerk

Heeft u een kerkdienst gemist?
Voor de diensten van de Maranathakerk klik hier
Voor de diensten van de Ontmoetingskerk klik hier

privacy-verklaring PGN  april 2019