Welkom bij de Protestantse Gemeente te Nijmegen.

Ons visitekaartje, zoals vastgesteld bij het besluit herstructurering P.G.N. maart 2015:

Wij ontmoeten elkaar in de Protestantse Gemeente te Nijmegen rond de inspiratie die Jezus ons heeft meegegeven. Wij zien om naar elkaar en onze omgeving en proberen Gods liefde in de praktijk te brengen. Die komt tot uiting in respect, vergeving, solidariteit, zorg voor de ander en eigen verantwoordelijkheid.

Het visitekaartje is onze visie op geloof en gemeente-zijn, daar willen we naar streven en dat willen we uitdragen.
Dit is een dynamisch proces: veranderingen, bijstellingen en aanvullingen zijn altijd mogelijk.

Beroepingswerk:
Vacature (de tekst) predikant Prot. Gemeente Nijmegen.
* Profiel gemeente PGN
* Profiel predikant PGN
* Toekomstvisie PGN
Reageren was mogelijk tot 9 februari 2021.

 

Actuele berichtgeving rondom het coronavirus  
n.a.v. persconferentie van 23 februari 2021

Gebruiksplannen (kerk)gebouwen

In navolging van het dringende advies van de Protestantse Kerk Nederland (de PKN) heeft met moderamen besloten om vooralsnog  tot en met 2 maart 2021 de erediensten in onze kerken uitsluitend online te verzorgen (livestreaming en/of als YouTube-filmpje via de website van onze PGN). Er zijn dus geen fysieke bezoeken aan de kerkdiensten mogelijk, ook niet voor 30 mensen. Voor deze online kerkdiensten en voor de mogelijkheid van digitale collectes zie “Viering

Gemeente opbouw. 
In dit filmpje stelt de groep ‘gemeenteopbouw’ of te wel GO zich aan u voor. Zoals u al gelezen heeft, begint nu een serie bijeenkomsten, waarop wij met elkaar onze gemeente een boost willen geven om geloof te vieren en te delen waar een ieder met vreugde aan mee kan doen. Met elkaar zijn we de kerk, zijn wij deze gemeente. Ook al kun je op zo een avond niet komen, geef je tòch op als iemand die betrokken wil zijn bij deze hernieuwde vormgeving van onze gemeente. Uiteraard houden we rekening met de corona-regels die ons er niet weerhouden om deze stappen nu te doen! In de hoop op zegen
(klik op het plaatje voor het filmpje)

* website sectie Stad (klik hier)
* website sectie Dukenburg/Lindenholt (klik hier)
* website sectie Landwijk (klik hier)

 

Actie kerkbalans 2021, de katern
(klik hier)
“Geef vandaag voor de kerk van morgen”

 

In het kader van transparantie en openbaarheid  zijn zowel de beleidsdocumenten als de  documenten waarin verantwoording afgelegd  te vinden op de website. U vindt ze hier.
U vindt de zgn. ANBI-tekst hier.

Hebt u nieuws, suggesties of artikelen, mail het naar:
barend.de.gooyert@pkn-nijmegen.nl

Informatie over de kerken (zie “Kerken):
Bartholomeuskerk
Ontmoetingskerk
Petruskerk
Stevenskerk
Maranathakerk

Heeft u een kerkdienst gemist?
Voor de diensten van de Maranathakerk klik hier
Voor de diensten van de Ontmoetingskerk klik hier

privacy-verklaring PGN  april 2019