Welkom bij de Protestantse Gemeente te Nijmegen.

Ons visitekaartje, zoals vastgesteld bij het besluit herstructurering P.G.N. maart 2015:

Wij ontmoeten elkaar in de Protestantse Gemeente te Nijmegen rond de inspiratie die Jezus ons heeft meegegeven. Wij zien om naar elkaar en onze omgeving en proberen Gods liefde in de praktijk te brengen. Die komt tot uiting in respect, vergeving, solidariteit, zorg voor de ander en eigen verantwoordelijkheid.

Het visitekaartje is onze visie op geloof en gemeente-zijn, daar willen we naar streven en dat willen we uitdragen.
Dit is een dynamisch proces: veranderingen, bijstellingen en aanvullingen zijn altijd mogelijk.

Beroepingswerk:
Vacature (de tekst) predikant Prot. Gemeente Nijmegen.
* Profiel gemeente PGN
* Profiel predikant PGN
* Toekomstvisie PGN
Reageren was mogelijk tot 9 februari 2021.

Actuele berichtgeving rondom het coronavirus n.a.v. de recente persconferentie.

Sinds 21 maart is de routekaart voor kerken beschikbaar. Deze is vastgesteld door het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en gedeeld met de aangesloten landelijke kerken. De routekaart is een weloverwogen advies aan de desbetreffende kerkgenootschappen. De huidige situatie in Nederland wordt in de routekaart geduid met de term ‘zeer ernstig met verzwaring’.
De routekaart voor kerken vindt u hier.

Gebruiksplannen (kerk)gebouwen

In navolging van dit advies van de Protestantse Kerk Nederland (de PKN) heeft het moderamen van de Protestantse Gemeente te Nijmegen besloten om vooralsnog  vanaf zondag 7 maart 2021 de erediensten in onze kerken onder strenge voorwaarden weer mogelijk te maken.
Dat betekent dat we weer terugkeren naar het eerdere protocol met de inmiddels bekende regels.
Zie hiervoor Omroeper nr. 3 van 2 maart 2021. Voor de online kerkdiensten en voor de mogelijkheid van digitale collectes zie “Viering

Gemeente opbouw. 
In dit filmpje stelt de groep ‘gemeenteopbouw’ of te wel GO zich aan u voor.
(klik op het plaatje voor het filmpje)

* website sectie Stad (klik hier)
* website sectie Dukenburg/Lindenholt (klik hier)
* website sectie Landwijk (klik hier)

 

Actie kerkbalans 2021, de katern
(klik hier)
“Geef vandaag voor de kerk van morgen”

 

In het kader van transparantie en openbaarheid  zijn zowel de beleidsdocumenten als de  documenten waarin verantwoording afgelegd  te vinden op de website. U vindt ze hier.
U vindt de zgn. ANBI-tekst hier.

Hebt u nieuws, suggesties of artikelen, mail het naar:
barend.de.gooyert@pkn-nijmegen.nl

Informatie over de kerken (zie “Kerken):
Bartholomeuskerk
Ontmoetingskerk
Petruskerk
Stevenskerk
Maranathakerk

Heeft u een kerkdienst gemist?
Voor de diensten van de Maranathakerk klik hier
Voor de diensten van de Ontmoetingskerk klik hier

privacy-verklaring PGN  april 2019