Kerkenraad

De Kerkenraad wordt gevormd door ambtsdragers van de gemeente.
Daarnaast kent de Kerkenraad een aantal (vaste)adviseurs, o.a.:
* een afgevaardigde naar het oecumenisch Citypastoraat

De Kerkenraad kent een Kleine Kerkenraad en een Moderamen; zie organogram.

Protestantse Gemeente te Nijmegen

Scriba: dhr. Gerbrand Hoek
Van Bronckhorstdreef 31
6534 VB Nijmegen
tel: 024-3565177

Kerkelijk Bureau:
Postbus 31406
6503 CK Nijmegen
tel: 024-323.4854  (dinsdag 10.00-12.00 uur)
bankrekening: NL74 INGB 0008245143 t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijmegen

Documenten t.b.v. het beleid en de verantwoording (jaarrekeningen PGN en Diaconie) vindt u hier