Kerkdiensten

Er stond een Taizéviering gepland voor vrijdag 26 juni. Helaas kon deze nog niet doorgaan. We wensen iedereen een mooie en gezonde zomertijd toe en hopen weer met elkaar te kunnen zingen (als dat mogelijk is ingevolge de corona-voorschriften) en stil zijn op 25 september.
Deze foto is genomen in de Kleine Bartholomeuskerk; veel licht en warmte voor jou en de jouwen tijdens de koude en donkere momenten .
Hartelijke groet, Jeanette en Martine

Vanaf zondag 5 juli worden er weer kerkdiensten gehouden volgens het oorspronkelijke preekrooster. Zowel in de Maranathakerk als in de Ontmoetingskerk. Voor de Bartholomeuskerk geldt de oorspronkelijke zomersluiting.
De kerken zijn volgens de voorschriften ingericht in een 1,5 meter setting (zie de gebruiksplannen)

Om bij een dienst aanwezig te zijn is het noodzakelijk om u vooraf aan te melden.
Ontmoetingskerk: stuur een mail naar: aanmelden@ontmoetingskerk.net of bel. 024-3441446
Maranathakerk: mail of bel koster@maranathakerk-nijmegen.nl of tel. 024 – 355 45 20
Voor meer informatie zie De Omroeper 19.

De uitzendingen van de online vieringen in de Ontmoetingskerk worden voortgezet.
Ook vanuit de Maranathakerk worden de diensten online uitgezonden.
Op deze wijze hebben we een prachtig breed aanbod voor de gemeenteleden van de Prot. Gemeente te Nijmegen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar Over & Weer nr. 5 en de aanwijzingen van de Nieuwsbrief (Maranathakerk) en de Zondagsbrief (Ontmoetingskerk).

Collecte.
In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve wijze toch naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij. Laten we onze creativiteit inzetten om collecteren in deze coronatijd mogelijk te maken. Zonder de collecten zijn onze creatieve kerkdiensten gemankeerd. De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen met de geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is wezenlijk voor ons samen kerk-zijn.
ds. René de Reuver, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

Vanaf zondag 3 mei 2020 is de mogelijkheid van digitale collectes.
Ook nu de kerken weer bezocht kunnen worden zal het digitaal collecteren gehandhaafd blijven. 
Het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken is nog immer niet mogelijk. 

U kunt dit doe door te klikken op de collectezakken :

of gebruik te maken van deze QR-code: