Gebruiksplannen

Gebruiksplannen (kerk)gebouwen.

Voordat een gemeente kerkelijke activiteiten – zoals erediensten – hervat, moet er een gebruiksplan van het (kerk)gebouw worden opgesteld.
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het opstellen van een gebruiksplan van elk kerkgebouw waar hij verantwoordelijk voor is.

Wij volgen het Protocol erediensten en andere (kerkelijke) bijeenkomsten dat is gepubliceerd door de Protestantse Kerk Nederland. De gebruiksplannen zijn een uitwerking van dat protocol voor de periode van 1 juni tot 1 september 2020.

De regelgeving is aan sterke verandering onderhevig.
De gebruiksplannen zullen nog worden aangevuld en aan de praktijk worden getoetst.
Het zijn dus flexibele werkdocumenten.

Hier de gebruiksplannen van onze (kerk)gebouwen:

De Bartholomeuskerk
De Haard
De Maranathakerk
De Ontmoetingskerk
De Petruskerk