Welkom bij de Protestantse Gemeente te Nijmegen.

 

Ons visitekaartje, zoals vastgesteld bij het besluit herstructurering P.G.N. maart 2015:

Wij ontmoeten elkaar in de Protestantse Gemeente te Nijmegen rond de inspiratie die Jezus ons heeft meegegeven. Wij zien om naar elkaar en onze omgeving en proberen Gods liefde in de praktijk te brengen. Die komt tot uiting in respect, vergeving, solidariteit, zorg voor de ander en eigen verantwoordelijkheid.

Het visitekaartje is onze visie op geloof en gemeente-zijn, daar willen we naar streven en dat willen we uitdragen.
Dit is een dynamisch proces: veranderingen, bijstellingen en aanvullingen zijn altijd mogelijk.

 

Actuele berichtgeving rondom het coronavirus

 

 

Beluisteren van de “online kerkdiensten” van de PGN vanaf zondag 29 maart 2020; klik op het plaatje hieronder.
Voor het beluisteren van alleen audio klik op de knop KERKRADIO en voor beeld en geluid klik op de knop BEELDUITZENDING.De zenders worden ongeveer 10 min voor aanvang van de dienst aangezet daarna bent u live met de Ontmoetingskerk verbonden.

Liturgie 29 maart 2020
Liturgie   5 april 2020

* website sectie Stad (klik hier)
* website sectie Dukenburg/Lindenholt (klik hier)
* website sectie Landwijk (klik hier)

 

Actie kerkbalans 2020, de katern
(klik hier)

 

 

In het kader van transparantie en openbaarheid  zijn zowel de beleidsdocumenten als de  documenten waarin verantwoording afgelegd  te vinden op de website. U vindt ze hier.
U vindt de zgn. ANBI-tekst hier.

Hebt u nieuws, suggesties of artikelen, mail het naar:
barend.de.gooyert@pkn-nijmegen.nl

Informatie over de kerken (zie “Kerken):
Bartholomeuskerk
Ontmoetingskerk
Petruskerk
Stevenskerk
Maranathakerk

Heeft u een kerkdienst gemist?
Voor de diensten van de Maranathakerk klik hier
Voor de diensten van de Ontmoetingskerk klik hier

privacy-verklaring PGN  april 2019