Welkom bij de Protestantse Gemeente te Nijmegen.

Ons visitekaartje, zoals vastgesteld bij het besluit herstructurering P.G.N. maart 2015:

Wij ontmoeten elkaar in de Protestantse Gemeente te Nijmegen rond de inspiratie die Jezus ons heeft meegegeven. Wij zien om naar elkaar en onze omgeving en proberen Gods liefde in de praktijk te brengen. Die komt tot uiting in respect, vergeving, solidariteit, zorg voor de ander en eigen verantwoordelijkheid.

Het visitekaartje is onze visie op geloof en gemeente-zijn, daar willen we naar streven en dat willen we uitdragen.
Dit is een dynamisch proces: veranderingen, bijstellingen en aanvullingen zijn altijd mogelijk.
In het kader van transparantie en openbaarheid  zijn zowel de beleidsdocumenten als de  documenten waarin verantwoording afgelegd  te vinden op de website. U vindt ze hier.
U vindt de zgn. ANBI-tekst hier.

 

 

 

Lees hier het jaarverslag 2018 (klik hier) en de verkorte jaarrekening 2018 (klik hier)
En verder:
* website sectie Stad (klik hier)
* website sectie Dukenburg/Lindenholt (klik hier)
* website sectie Landwijk (klik hier)
* de kerkdiensten
Klik op de poster van het theaterweekend voor meer informatie.

Gemeenteavond 14 maart 2019:
* de presentatie (klik hier)
* bericht visitatoren (klik hier)

In 2017 verscheen een kort historisch overzicht betreffende de voormalige Gereformeerde Kerk te Nijmegen. Hierbij de link naar het betreffende verhaal. (klik hier)

Hebt u nieuws, suggesties of artikelen, mail het naar:
barend.de.gooyert@pkn-nijmegen.nl

Informatie over de kerken (zie “Kerken):
Bartholomeuskerk
Ontmoetingskerk
Petruskerk
Stevenskerk
Maranathakerk

Heeft u een kerkdienst gemist?
Voor de diensten van de Maranathakerk klik hier
Voor de diensten van de Ontmoetingskerk klik hier

privacy-verklaring PGN  april 2019