Welkom bij de Protestantse Gemeente te Nijmegen.

Ons visitekaartje, zoals vastgesteld bij het besluit herstructurering P.G.N. maart 2015:

Wij ontmoeten elkaar in de Protestantse Gemeente te Nijmegen rond de inspiratie die Jezus ons heeft meegegeven. Wij zien om naar elkaar en onze omgeving en proberen Gods liefde in de praktijk te brengen. Die komt tot uiting in respect, vergeving, solidariteit, zorg voor de ander en eigen verantwoordelijkheid.

Het visitekaartje is onze visie op geloof en gemeente-zijn, daar willen we naar streven en dat willen we uitdragen.
Dit is een dynamisch proces: veranderingen, bijstellingen en aanvullingen zijn altijd mogelijk.

Lees hier het jaarverslag 2018 (klik hier) en de verkorte jaarrekening 2018 (klik hier)
En verder:
* website sectie Stad (klik hier)
* website sectie Dukenburg/Lindenholt (klik hier)
* website sectie Landwijk (klik hier)
* de kerkdiensten


Actie kerkbalans 2020, de katern
(klik hier)

 

 

Onderweg in vertrouwen – een uitnodiging voor zaterdag 15 februari 2020   (klik hier)

Gemeenteavond 14 maart 2019:
* de presentatie (klik hier)
Visitatie 2019:
* bericht visitatoren (klik hier)
* samenvatting rapport visitatoren november 2019 (klik hier)

Lees hier het jaarverslag 2018 (klik hier) en de verkorte jaarrekening 2018 (klik hier)
En verder:
* website sectie Stad (klik hier)
* website sectie Dukenburg/Lindenholt (klik hier)
* website sectie Landwijk (klik hier)
* de kerkdiensten

In 2017 verscheen een kort historisch overzicht betreffende de voormalige Gereformeerde Kerk te Nijmegen. Hierbij de link naar het betreffende verhaal. (klik hier)

In het kader van transparantie en openbaarheid  zijn zowel de beleidsdocumenten als de  documenten waarin verantwoording afgelegd  te vinden op de website. U vindt ze hier.
U vindt de zgn. ANBI-tekst hier.

Hebt u nieuws, suggesties of artikelen, mail het naar:
barend.de.gooyert@pkn-nijmegen.nl

Informatie over de kerken (zie “Kerken):
Bartholomeuskerk
Ontmoetingskerk
Petruskerk
Stevenskerk
Maranathakerk

Heeft u een kerkdienst gemist?
Voor de diensten van de Maranathakerk klik hier
Voor de diensten van de Ontmoetingskerk klik hier

privacy-verklaring PGN  april 2019