Welkom bij de Protestantse Gemeente te Nijmegen.

Ons visitekaartje, zoals vastgesteld bij het besluit herstructurering P.G.N. maart 2015:

Wij ontmoeten elkaar in de Protestantse Gemeente te Nijmegen rond de inspiratie die Jezus ons heeft meegegeven. Wij zien om naar elkaar en onze omgeving en proberen Gods liefde in de praktijk te brengen. Die komt tot uiting in respect, vergeving, solidariteit, zorg voor de ander en eigen verantwoordelijkheid.

Het visitekaartje is onze visie op geloof en gemeente-zijn, daar willen we naar streven en dat willen we uitdragen.
Dit is een dynamisch proces: veranderingen, bijstellingen en aanvullingen zijn altijd mogelijk.

 

Actuele berichtgeving rondom het coronavirus

Gebruiksplannen (kerk)gebouwen

 

Voor de kerkdiensten (fysiek en online) en voor de mogelijkheid van digitale collectes zie “Viering

Onze Vader – een gebed voor Nijmegen
Op initiatief van de Hanzekerk in Nijmegen hebben 22 geloofsgemeenschappen en Christelijke organisaties de handen ineen geslagen en een gezamenlijke opname gemaakt van het Onze Vader. Toen de leerlingen van Jezus aan hem vroegen hoe te bidden, antwoordde Jezus met de woorden die wij “het Onze Vader” zijn gaan noemen. Een krachtig gebed die de eeuwen door van waarde is geweest voor zo heel veel mensen, tot op de dag van vandaag. Laten we, juist in deze tijden, samen dit gebed dagelijks bidden.
Gods zegen zij met u.
(klik op het plaatje voor het filmpje)

* website sectie Stad (klik hier)
* website sectie Dukenburg/Lindenholt (klik hier)
* website sectie Landwijk (klik hier)

 

Actie kerkbalans 2020, de katern
(klik hier)

 

 

In het kader van transparantie en openbaarheid  zijn zowel de beleidsdocumenten als de  documenten waarin verantwoording afgelegd  te vinden op de website. U vindt ze hier.
U vindt de zgn. ANBI-tekst hier.

Hebt u nieuws, suggesties of artikelen, mail het naar:
barend.de.gooyert@pkn-nijmegen.nl

Informatie over de kerken (zie “Kerken):
Bartholomeuskerk
Ontmoetingskerk
Petruskerk
Stevenskerk
Maranathakerk

Heeft u een kerkdienst gemist?
Voor de diensten van de Maranathakerk klik hier
Voor de diensten van de Ontmoetingskerk klik hier

privacy-verklaring PGN  april 2019